100% verhuurd!

Fase I: Geen woning meer beschikbaar!
Fase II: 38 vrije sectorhuurwoningen start verhuur begin 2017.
Huurprijs vanaf € 850,- p.m.

 

 

Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. 1

  Wanneer zijn de woningen klaar en zou ik kunnen huren?

  De woningen zijn opgeleverd en per direct beschikbaar. Fase 1: 29 nieuwbouwwoningen zijn reeds verhuurd. Fase II: 38 nieuwbouwwoningen start de verhuur begin 2017. Geintresseerd? Schrijf je in en je wordt op de hoogte gehouden van start bouw, start verhuur en oplevering.

 2. 2

  Ik wil een woning huren. Wat moet ik doen?

  Alle woningen in fase ! zijn verhuurd. Fase II start de verhuur begin 2017.

 3. 3

  Wat zijn de inkomenseisen om te huren?

  Bereken hoeveel je maximaal kunt huren met de huurlastencalculator op deze website.

  Je moet voldoende inkomen hebben om de huur te kunnen betalen. Onder inkomen wordt verstaan alle bronnen van inkomsten die als zodanig zijn aangemerkt in het nieuwe belastingstelsel voor particulieren. Eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d. worden op het inkomen in mindering gebracht. Je dient door middel van originele documenten aan te tonen dat aan de inkomenseis dan wel vermogenseis wordt voldaan.

  De inkomenseisen zijn globaal als volgt:

  • minimaal 50x de kale maandhuur voor een alleenverdiener
  • samen minimaal 70x de kale maandhuur, waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is.
  • Voor gepensioneerden geldt dat het netto maandinkomen minimaal 3 x de huurprijs per maand bedraagt (bruto maandinkomen 3,5 x de huurprijs per maand).

  Eventueel eigen vermogen wordt bij de berekening meegenomen. Pensioengerechtigden dienen een recente jaaropgave te overleggen en indien er sprake is van eigen vermogen dient hier ook een opgave van meegezonden te worden. Na beoordeling van de gegevens zal de afweging worden gemaakt of er wel of niet een waarborgsom afgegeven dient te worden.

 4. 4

  Wat is de minimale huurtermijn?

  Je huurt voor minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Na de minimale huurperiode kan je de huur maandelijks beëindigen (1 maand opzegtermijn). Je kan de huur niet halverwege de maand beëindigen, alleen aan het einde van de betaalperiode.