voorkeuren zijn opgeslagen.
voorkeuren worden opgeslagen.
voorkeur wordt toegevoegd.

100 % Verhuurd!

Alle woningen zijn toegewezen.

Inschrijving gesloten.

Oplevering najaar 2018.

Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de appartementen aan Nieuw Nachtegaalplein en over de inschrijfprocedure.

1. Hoe moet ik me inschrijven voor een woning?

In 10 stappen naar uw eigen woning

Hieronder leggen wij uit welke stappen u moet doorlopen.

Stap 1: Schrijf u vrijblijvend in via deze website.

Stap 2: Vervolgens ontvangt u een email om een wachtwoord aan te vragen voor uw persoonlijke digitale dossier (het IDD), hiermee kunt u inloggen. Goed om te weten: uw gebruikersnaam is uw email-adres. Het wachtwoord mag u zelf kiezen.

Stap 3: Vul uw persoonlijke en financiële gegevens in, in uw persoonlijke digitale dossier.

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het digitale dossier.

Stap 5: Voeg uw woningvoorkeuren toe via het hartje op de website. Wilt u deze wijzigen, dan kan dat via de knop - woningvoorkeur wijziging - in uw persoonlijke dossier.

Stap 6: Wanneer uw dossier compleet is, zal het verhuurteam uw dossier beoordelen.

Stap 7: Is uw dossier compleet en akkoord? Op basis van animo en uw persoonlijke woonvoorkeur wijzen wij u een woning toe.

Stap 8: U mag de woning accepteren (niet bindind).

Stap 9: Teken uw huurcontract bij ons op kantoor (bindend).

Stap 10: Wacht tot uw woning gereed is. Neem uw sleutel in ontvangst! De woningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd. Dit is echter een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. U ontvangt de definitieve ingangsdatum van oplevering tijdig van ons.

2. Wat zijn de voorwaarden om te huren?

Om in aanmerking te komen voor een woning toetsen wij uw inkomen en stellen daarbij de volgende eisen:

Het bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als:

1 inkomen:
- minimaal 50x de kale maandhuur bij een huurprijs tot € 1.000,-
- minimaal 48x de kale maandhuur bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,-

2 inkomens:
- samen minimaal 70x de kale maandhuur (waarbij minimaal 30x de kale maandhuur per persoon de ondergrens is)

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

3. Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

Indien u in loondienst bent: vakantiegeld, vaste bonussen en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Indien u gepensioneerd bent: Uw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).

Indien u eigen vermogen heeft: Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet (volledig) wordt voldaan aan de inkomenseis op basis van inkomen uit loondienst. Deelt u het totale eigen vermogen door 10 en tel het bedrag op bij uw bruto jaarinkomen.

Indien u zelfstandig ondernemer bent: Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van uw netto bedrijfsresultaat.

Let op: heeft u vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening.

Wilt u berekenen wat u maximaal kunt huren, gebruik dan de huurlastencalculator. Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met het verhuurteam.

4. Waarom moet ik me digitaal inschrijven?

Wij streven ernaar het verhuurproces zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.
Door de digitale verwerking kunnen we sneller reageren, u beter ondersteunen en kunt u vanuit huis alles organiseren. Via de digitale weg kunt u uw interesse kenbaar maken, uw voorkeuren doorgeven, uw gegevens achterlaten en de benodigde bijlagen uploaden.

Vanzelfsprekend staan we u ook graag persoonlijk te woord en helpen wij u, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van de, voor u, perfecte woning aan Nieuw Nachtegaalplein.

5. Welke stukken moet ik uploaden in het digitaal dossier? En op welke wijze?

Om in aanmerking te komen voor een woning vragen wij u, zodra u uw inschrijving bent gestart, gegevens te uploaden in uw eigen persoonlijke online dossier (IDD). Om het makkelijker voor u te maken, vragen we in uw persoonlijk dossier alleen naar de documenten die in uw situatie van toepassing zijn. Wij raden u aan eerst alle documenten klaar te zetten op uw computer als losse bestanden.

Maak veilige kopieën van documenten.
• Schrijf op de kopie dat het een kopie is en vermeld de datum;
• Schrijf op de kopie “Ten behoeve van huurwoning Nieuw Nachtegaalplein”;
• Haal het BSN-nummer op documenten door.

Zorgt u ervoor dat u duidelijk leesbare PDF-bestanden upload. Indien een document uit meerdere pagina's bestaat, voegt u deze dan samen tot één PDF. Let op: zorg dat de grootte van uw bestanden niet groter is dan totaal 32 MB. Dit is het maximum dat u kunt uploaden.

Heeft u een medehuurder? Dan upload u de documenten van uw medehuurder onder de daarvoor bestemde documentenlijst.

6. Welke stukken moet ik uploaden in het digitale dossier?

In uw digitale dossier kunt u zien welke documenten u aan dient te leveren om uw inschrijving compleet te maken. Dit verschilt per type inkomens- en woonsituatie.

Wanneer u in in loondienst bent:
• Werkgeversverklaring (en als u met partner huurt, van beiden);
• 3x kopie salarisstrook, meest recente maanden (en als u met partner huurt, van beiden);
• 3x kopie bankafschrift met storting van salaris (met daarop zichtbaar naam eigenaar rekening).

Wanneer u gepensioneerd bent of een uitkering geniet:
• De jaaropgave (afgelopen jaar) van uw pensioen/AOW;
• 3x kopie bankafschrift met storting van pensioen/AOW (met daarop zichtbaar naam eigenaar rekening).

Wanneer u in zelfstandig ondernemer bent:
• Balans, winst- en verliesrekening van de 2 meest recente jaren (dezen opgesteld door een accountant);
• Prognose 2017;
• Uittreksel uit het Kamer van Koophandel register.

Wanneer (een deel van) uw inkomen afkomstig is uit eigen vermogen:
• Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift.

Wanneer u een koopwoning op uw naam heeft staan:
En deze is verkocht, dan moet u aanleveren:
• (Voorlopige) koopakte;
• Jaaropgave(n) van hypotheekverstrekker;
• Hypotheekverklaring;
• Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

Of u houdt de hypotheek aan (het inkomen dient voldoende te zijn om de hypotheeklasten en de huurkosten te dragen), dan moet u aanleveren:
• Jaaropgave(n) van hypotheekverstrekker hypotheek;
• Verklaring van uw hypotheekverstrekker;
• Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

Wanneer u een huurwoning heeft:
• Verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder;
• Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

Wanneer u inwonend bent:
• Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

7. Hoe worden de woningen toegewezen?

Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis, woningvoorkeuren, beschikbaarheid, volledigheid van uw dossier en finale credit check worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat.

8. Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden.

9. Moet ik inschrijfkosten/bemiddelingskosten betalen?

U hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

10. Wanneer is een borg van toepassing?

Uiterlijk voor de sleuteloverdracht dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn betaald. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien:

- u niet voldoet aan de inkomenseisen zoals gesteld door verhuurder en/of
- u wel voldoet aan de inkomenseisen maar door toevoeging eigen vermogen en/of
- u uw inkomen (deels) verkrijgt uit het (eigen) vermogen en/of
- u werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, al dan niet zonder personeel en/of
- u vanuit het buitenland komt en een creditcheck niet mogelijk is en/of
- u een arbeidsovereenkomst heeft voor een bepaalde tijd en/of
- u in uw proeftijd zit van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

11. Wat is de minimale huurtermijn?

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

12. Betaal ik naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Er zijn geen extra kosten.

13. Mogen mijn ouders garant staan?

Er worden geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

14. Kan ik een huursubsidie aanvragen voor deze woning?

De woningen van Nieuw Nachtegaalplein worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 710,68 (prijspeil 2016) kunt u huurtoeslag aanvragen.